Uvolnění - Propojení - Posílení - Plynutí

Co jsou VHLEDY?

Pochopení problému - aha.

Nalezení řešení - už vím.

Co k tomu potřebuji?

Uvolnění   Propojení   Posílení   Plynutí

Uvolním z těla toxické emoce.

Propojím si hemisféry. Propojím si mozek s tělem.

Posílím si mysl.

Přijmu realitu takovou jaká je, s lehkostí tvořím a plynu životem. 

Na co zaměřím pozornost, TO sílí a ostatní slábne. 


Jak to dokážu? 

Naučím se techniku  LADÍTKO pro SEBE.