25. - 26. září 2021

MENTÁLNÍ ZAOSTŘENÍ

dvoudenní kurz z cyklu PROMĚNY, vytvořené Carol Ann Hontz, mezinárodní přednášející, učitelkou v USA, střední a východní Evropě. 

Kurz je základním úvodem do aplikované kineziologie.

Naučíte se:                                                                                                                           svalový test, časovou regresi, techniky na uvolnění stresu, základní postup jak vést osobní sezení s klientem

Praktické ukázky a trénink postupu je programem dvoudenního kurzu.

Kurz probíhá v KinezioCentru Znojmo.

Čas: 9 - 17h

Cena: 3800,- CZK 

Jsou pro Vás připravena skripta, certifikát, index.

Cena pro opakující: 1500,- CZK