Pokud se to nenaučíš, budeš si to muset prožít.  

25. - 26. září 2021


MENTÁLNÍ ZAOSTŘENÍ 

Jedno volné místo. 

Dvoudenní kurz z cyklu PROMĚNY, vytvořené Carol Ann Hontz, mezinárodní přednášející, učitelkou v USA, střední a východní Evropě.

Kurz je základním úvodem do aplikované kineziologie.

NAUČÍTE se: svalový test, časovou regresi, techniky na uvolnění stresu, jak pomoci sami sobě a základní postup jak vést osobní sezení s klientem. 

Uvolníte si emoce, které vás nejvíce ovlivňují v každodenním životě a neustále vás brzdí. A možná už způsobují bolesti na těle i na duši.                                                       Vzájemně se odblokujete. 

Praktické ukázky a trénink postupu je programem dvoudenního kurzu.

Kurz probíhá v KinezioCentru Znojmo.

Čas: 9 - 17h

Cena: 3800,- CZK

Jsou pro Vás připravena skripta, certifikát, index.

Cena pro opakující: 1500,- CZK

další kurzy z cyklu PROMĚNY: 

9. října 2021 ČAKRY

Procvičíte si svalový test, uvolníte, propojíte a posílíte 7 základních čaker . 

V KinezioCentru od 9 do 17h. 

cena 1900,- CZK