Chceme-li se skutečně něco dozvědět od našich dětí, ptejme se jich. Mluví jazykem pravdy. 


Kurz je naplněn. Další začne v únoru 2023 v KinezioCentru. 


Zvu vás, rodiče, na cyklus 10. setkání. 

Pokud něco nefunguje s našimi dětmi, pak nezapomeňme, že vše se naučily od nás. 

Budete uvolňovat ze svého dětství TO, co vás “bolelo”, aby jste stejnou bolest nezpůsobovali svým dětem. Děti si potřebují žít své talenty a schopnosti se zájmem a nadšením. Rozvíjet je tak, jak nejlépe dokáží. Potřebují přijmout situace takové, jaké jsou a dokázat se přizpůsobit. Přitom neztrácet samy sebe.

Pomocí techniky “prociťování” dostanete odpověď na otázku:                            ”Co potřebuji od tebe, mami ? Co potřebuji od tebe, tati?”

Začínáme 5. února 2022 od 9.00 do 15.00 na téma PRAVDA

kde: ve Znojmě, MŠ Dobromysl, Školní 10,                                                           9. a 10. setkání v listopadu 2022 v KinezioCentru, Jungmannova, konec slepé ulice.                                                                                

Další setkání na téma:

26.2. - Láska

9.4. - Žárlivost

30.4. - Lež 

18.6. - Potřeby rodičů, dítěte, sourozence 

3.9. - Zodpovědnost 

15.10.- Vztahy 

5. + 6.11. - Mluv!!!  - Hodnoty - Spolupráce

Témata na sebe navazují.