Sledujme reakce dětí a naslouchejme jejich slovům. Dovolíme-li jim, aby říkaly svůj vlastní názor, budeme z toho mít velký užitek.

kurz Pro DĚTI 

12 hodin společných prožitků na téma UČÍM se

Budeme uvolňovat nepříjemné pocity, propojovat hemisféry a posilovat chuť učit se. 

Co to znamená ... Chuť učit se? ... “Mám zájem … dokud to nezkusím, nevím … učení mě baví ve škole, doma i jinde”.

S učením je propojeno prostředí školy, učitelé, spolužáci, vychovatelé, trenéři … i to jsou témata kurzu.

Děti se naučí uvolňovat pocity strachu, úzkosti, hněvu, lhostejnosti. Když si umí posílit zájem, vůli, nadšení, sebevědomí, mile nás překvapí. Žijí si naplno své talenty.  Uslyšíme od nich: ”To mě baví. Já si to chci ještě zkusit. Já to chci dělat každý den.”

Poprvé se setkáme v pátek 30.září 2022 a pak 14.10., 21.10., 11.11.2022

Začneme vždy v 15 hodin a skončíme v 18h.

Připravím pro vás skripta, hravé kartičky, obálku na pomůcky, překvapení a dárky. I svačinu. 

Cena čtyř setkání se vším, co děti dostanou = 3800,- CZK. 

BONUS: setkání s rodiči 29.9. 2022 od 19.00 do 21.00….. aby jste věděli, jak užitečné techniky se děti naučí.