Chceme-li se skutečně    něco dozvědět, ptejme se dětí. Mluví jazykem pravdy.

Sledujme jejich reakce a naslouchejme jejich slovům.

Nepoučujme je a nemanipulujme, neboť pak se nic nedozvíme.

Dovolíme-li jim, aby říkaly svůj vlastní názor, budeme z toho mít velký užitek.

Buďme my dospělí “velcí”, hrdí a spravedliví. Neboť pokud něco nefunguje s našimi dětmi, pak nezapomeňme, že není nic, co by se nenaučily od nás. 

*********************************************************************************************************

Kurz pro děti od 7 let

12 hodin společných prožitků. Na téma UČÍM SE budeme uvolňovat nepříjemné pocity, propojovat hemisféry a posilovat chuť učit se. 

Co to znamená ... Chuť učit se? ... “Učení mě baví ve škole i doma. Vím, že se učím do školy a do života.”

S učením je propojeno prostředí školy, učitelé, spolužáci, vychovatelé, trenéři.... I to jsou témata kurzu.

Děti se naučí uvolňovat pocity strachu, úzkosti, hněvu, lhostejnosti...                           Když si umí posílit zájem, vůli, nadšení, sebevědomí, mile nás překvapí, jak se dokážou rychle vyrovnat s následky covidového roku. Začnou si opět naplno žít své talenty.        Uslyšíme od nich: ”To mě baví. Já si to chci ještě zkusit. Já to chci dělat každý den.”

Skupina je 6-ti členná. 

Jedno volné místo. 

Poprvé se setkáme v pátek 1.10. 2021 a pak 5.11. + 3.12. a 7.1. 2022.

Začneme vždy v 15 hodin. Na 17.30 pozveme rodiče a rozloučíme se v 18 hodin.

Připravím pro vás skripta, hravé kartičky, obálku na pomůcky, překvapení a dárky. 

Cena čtyř setkání se vším, co děti dostanou, je 3500,-CZK. 

********************************************************************************************************

Instruktorský kurz

pro vás, kteří chcete dětem pomoc v situacích, které jsou pro ně emocionálně náročné. Naučit je, jak se o sebe postarat, co pro sebe udělat, když strach, hněv a mrzutost jim brání přijímat okolnosti takové, jaké jsou. Když jsou v rozporu s tím, co by měly a co by chtěly.

Vše, co se naučíte je vhodné pro děti od 3 let. I mladiství do 18 let mají zájem a baví je program kurzu pro děti.

Zvu vás, rodiče, učitele, vychovatele, sociální pracovníky, trenéry, instruktory na             10. - 11.7. 2021 do KinezioCentra. 

čas: 9 - 17h

Cena dvoudenního kurzu s výbavou na činnost je 4500,-CZK.