Chceme-li se skutečně    něco dozvědět, ptejme se dětí. Mluví jazykem pravdy.

Sledujme jejich reakce a naslouchejme jejich slovům.

Nepoučujme je a nemanipulujme, neboť pak se nic nedozvíme.

Dovolíme-li jim, aby říkaly svůj vlastní názor, budeme z toho mít velký užitek.

Buďme my dospělí "velcí", hrdí a spravedliví. Neboť pokud něco nefunguje s našimi dětmi, pak nezapomeňme, že není nic, co by se nenaučily od nás. 

Kurz pro děti od 7 let je již naplněn. 

Další kurz plánuji na říjen 2022 - leden 2023

12 hodin společných prožitků. Na téma UČÍM SE budeme uvolňovat nepříjemné pocity, propojovat hemisféry a posilovat chuť učit se. 

Co to znamená ... Chuť učit se? ... “Učení mě baví ve škole i doma. Vím, že se učím do školy a do života.”

S učením je propojeno prostředí školy, učitelé, spolužáci, vychovatelé, trenéři.... I to jsou témata kurzu.

Děti se naučí uvolňovat pocity strachu, úzkosti, hněvu, lhostejnosti...                           Když si umí posílit zájem, vůli, nadšení, sebevědomí, mile nás překvapí. Žijí si naplno  své talenty. 

Uslyšíme od nich: ”To mě baví. Já si to chci ještě zkusit. Já to chci dělat každý den.”

Poprvé se setkáme v pátek 1.10. 2021 a pak 5.11. + 3.12. a 7.1. 2022.

Začneme vždy v 15 hodin. Na 18.00 zvu rodiče na povídání o všem, co jsme dělali.         V 18.30 se rozloučíme. 

Připravím pro vás skripta, hravé kartičky, obálku na pomůcky, překvapení a dárky. 

Cena čtyř setkání se vším, co děti dostanou, je 3500,- CZK. 

********************************************************************************************************

Instruktorský kurz

pro vás, kteří chcete dětem pomoc v situacích, které jsou pro ně emocionálně náročné. Naučit je, jak se o sebe postarat, co pro sebe udělat, když strach, hněv a mrzutost jim brání přijímat okolnosti takové, jaké jsou. Když jsou v rozporu s tím, co by měly a co by chtěly.

Vše, co se naučíte je vhodné pro děti od 3 let. I mladiství do 18 let mají zájem a baví je program kurzu pro děti.

Zvu vás, rodiče, učitele, vychovatele, sociální pracovníky, trenéry, instruktory 

na 27. a 28. listopadu 2021 do KinezioCentra. 

čas: 9 - 17h

Cena dvoudenního kurzu s výbavou na činnost je 4500,- CZK.

Přihlásit se můžete do 15.10.2021.