Kdo jsem?


Můj profesní život je o dětech. 
  • 30 let praxe ve školství - učitela, ředitelka, inspektorka, metodička pro mateřské školy, učitelka na 1.stupni ZŠ
  • 19 let pracuji v kineziologické poradně pro všechny ….. všichni jsme byli dětmi

Jsem speciální pedagog.  

Jsem maminka a babička. 

Stále chodím na kurzy, čtu, naslouchám, poslouchám a pozoruji.

Jsem vděčná za setkání s vámi na mých seminářích a kurzech. Mluvíte otevřeně o změnách, které jste udělali a projevujete důvěru v to, co společně prožíváme. 

Jsem tu pro VÁS.