2. a 3. dubna 2022

MENTÁLNÍ ZAOSTŘENÍ

Dvoudenní kurz z cyklu PROMĚNY, vytvořené Carol Ann Hontz, mezinárodní přednášející, učitelkou v USA, střední a východní Evropě.

Kurz je základním úvodem do aplikované kineziologie.

NAUČÍTE se: svalový test, časovou regresi, techniky na uvolnění stresu, jak pomoci sami sobě a základní postup jak vést osobní sezení s klientem.

Uvolníte si emoce, které vás nejvíce ovlivňují v každodenním životě a neustále vás brzdí. A možná už způsobují bolesti na těle i na duši. Vzájemně se odblokujete.

Praktické ukázky a trénink postupu je programem dvoudenního kurzu.

Kurz probíhá v KinezioCentru Znojmo.

Čas: 9 - 17h

Cena: 3800,- CZK

Jsou pro Vás připravena skripta, certifikát, index.

Cena pro opakující: 1500,- CZK